Goedkoperepolis.nl is een onderdeel van Insuralis Verzekeringen

Vergelijk en sluit hier uw
zorgverzekering af voor 2018

Wij hebben onze twee beste zorgverzekeringen voor u geselecteerd.
Deze bieden wij u aan op GoedkoperePolis.nl. 


✓ Restitutiepolis Natura: Bij deze zorgverzekering krijg je de zorg alleen volledig vergoed bij zorgaanbieders met een contract bij de zorgverzekeraar. Is er geen contract, dan krijg je afhankelijk van de polis ongeveer 65% tot 80% van de kosten vergoed. Bij de meeste verzekeraars zijn veel ziekenhuizen wel gecontracteerd. Sommige verzekeraars hebben ook een budgetpolis. Vaak is dit een naturapolis met nog minder gecontracteerde zorgaanbieders en veel online communicatie in plaats van polisbrieven en telefonisch contact. Naturapolissen zijn doorgaans goedkoper dan restitutiepolissen.
Restitutie: Bij deze zorgverzekering heb je vrije keuze van naar welke zorgverlener je gaat, omdat de verzekeraar overal je zorg vergoedt. Maar niet tot elke prijs. Bij excessieve prijzen kan de zorgverzekeraar via de inspectie regelen om de behandeling niet volledig te hoeven vergoeden. Voor die vrije keuze, betaal je vaak een wat hogere prijs.
Combinatie: Dit is een combinatie tussen natura en restitutie. Een deel van het basispakket wordt daarmee alleen vergoed bij een contract en een deel bij elke zorgverlener. Bij een vergoeding aan een niet gecontracteerde zorgverlener krijg je het marktconforme tarief minus een afslagpercentage, vaak 10 %

✓ 100% vrije zorgkeuze
✓ 375 euro eigen risico in plaats van 385
✓ Snelle uitbetaling declaraties (2 werkdagen)
✓ Gespreid betalen eigen risico mogelijk Stad Holland biedt haar verzekerden de mogelijkheid om het verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen te betalen, samen met de premie. In april volgend jaar ontvangt u een afrekening waarin aangegeven wordt wat de zorgkosten in over het lopende jaar bedroegen. Mocht blijken dat u minder zorgkosten die onder het eigen risico vallen heeft gemaakt, dan stort men het te veel betaalde terug.
✓ Geen medische selectie, ook niet voor de tandarts
GoedkoperePolis.nl is een merknaam van insUralis verzekeringen te Hoogeveen.
Wij combineren op GoedkoperePolis.nl internetdienstverlening met maatwerk en advies dat op u is afgestemd.

kantoor@insuralis.nl en klantensvervice@goedkoperepolis.nl